Antybiotykogramy w mleku

Dzięki wykonaniu antybiotykogramu przez wdrożeniem terapii można zapewnić optymalną skuteczność leczenia. To badanie mikrobiologiczne polega na hodowli wybranych bakterii na próbce pobranej od pacjenta (w tym wypadku zwierzęcia) z zastosowaniem różnych antybiotyków. Antybiotykogram pozwala sprawdzić skuteczność działania antybiotyku na dany szczep i tym samym określić, czy mamy do czynienia ze szczepem wrażliwym, średnio wrażliwym czy opornym.

W przypadku leczenia antybiotykami zwierząt hodowlanych antybiotykogram jest sposobem na dobranie odpowiedniego leku dla chorej krowy. Dzięki temu można ograniczyć dawki stosowanych leków i uzyskać zdrowe mleko, wolne od szkodliwych dla konsumentów substancji.