Dlaczego mleko poddaje się analizie?

Mleko surowe w przemyśle mleczarskim poddawane jest analizom mikrobiologicznym, cytologicznym i biochemicznym. Ich celem jest otrzymanie produktu najwyższej jakości, który po spożyciu nie wywoła u konsumentów niepożądanych reakcji. Właściwości mleka muszą być odpowiednie także dlatego, że jest ono składnikiem wielu innych produktów i nie może negatywnie wpływać na ich finalną jakość. Mleko i produkty mleczne muszą spełniać restrykcyjne wymagania, określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Analiza mleka czyli przestrzeganie przepisów prawa


Mleko jako surowiec w przetwórstwie mleczarskim musi charakteryzować się odpowiednią jakością mikrobiologiczną i cytologiczną, minimalnym poziomem zanieczyszczeń chemicznych i mechanicznych oraz właściwą przydatnością technologiczną. Mleko musi mieć delikatny smak i naturalny zapach. W jego składzie liczba bakterii i komórek somatycznych musi być minimalna. Niedopuszczalna jest obecność organizmów chorobotwórczych oraz szkodliwych substancji. Czyste mleko nie może także wykazywać objawów aktywności enzymatycznej. Mleko surowe przeznaczone do skupu musi spełniać wymogi z Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2004 roku w sprawie wymagań weterynaryjnych dla mleka oraz produktów mlecznych. Producenci mleka surowego mają obowiązek dokonania jego oceny, zgodnie z normą PN-A-86002:1999. Mleko, które nie spełnia ustalonych kryteriów jest eliminowane z odbioru.

Ocenę jakościową mleka można przeprowadzić we własnym zakresie lub zlecić laboratorium zewnętrznemu. Niedostosowanie się do wymogów prawnych niesie za sobą poważne konsekwencje. Przykładowo, wykrycie antybiotyku w mleku wstrzymuje jego odbiór i skutkuje przeprowadzeniem bardzo restrykcyjnej kontroli przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii. Zakład mleczarki może na dostawcę nałożyć z tego powodu wysokie kary pieniężne. Pamiętajmy także, że mleko zanieczyszczone antybiotykami to zagrożenie dla zdrowia konsumentów – może wywoływać reakcje alergiczne i zaburzać równowagę mikroflory jelitowej. Analiza mleka to w związku z tym wyraz troski o zdrowie odbiorców produktu.

Analiza mleka a wydajność produkcji i wyniki finansowe


Analiza mleka obejmuje badanie jakości higienicznej mleka, oznaczanie ogólnej liczby drobnoustrojów metodą płytkową, oznaczenie liczby komórek somatycznych metodą instrumentalną oraz wykrywanie antybiotyków i innych substancji hamujących. Analiza mleka pod kątem obecności antybiotyków jest skutecznie przeprowadzana przy użyciu testów BALLYA JUSTEST, zaaprobowanych przez Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy. Badania w zakresie substancji hamujących przeprowadza się metodami enzymatycznymi lub mikrobiologicznymi. Testy na antybiotyki muszą być wyjątkowo czułe, ponieważ 1 ml mleka z antybiotykami może zanieczyścić aż 25 kg surowca. Płynie stąd prosty wniosek, że analiza mleka to proces zwiększający wydajność produkcji i pozwalający uniknąć wielu bolesnych strat finansowych.

Ilość komórek somatycznych należy badać raz w miesiącu, liczbę drobnoustrojów dwa razy w miesiącu, a zgodność z kryteriami przyjęcia przy każdym odbiorze. Wykrycie drobnoustrojów w mleku daje cenne informacje o stadzie i jego kondycji, a rodzaj wykrytych patogenów wskazuje na typ koniecznych do podjęcia działań zapobiegawczych. W ten sposób analiza mleka umożliwia przyspieszenie postępu hodowlanego poprzez poprawienie żywienia czy eliminację chorób w stadzie.

To jednak nie wszystko. Surowe mleko bada się także w zakresie cech fizykochemicznych, czyli między innymi świeżości, kwasowości, gęstości czy temperatury zamarzania. Analizie podlega także skład chemiczny mleka, w tym zawartość tłuszczu, białka, laktozy, wody, soli, wolnych kwasów tłuszczowych, kazeiny, mocznika i suchej masy beztłuszczowej. Natomiast przydatność technologiczną mleka surowego ocenia się w próbach fermentacyjnych oraz określając dominujący rodzaj mikroflory. Finalnie, analiza mleka musi także objąć ocenę stabilności cieplnej mleka czyli jego koloidalność. Wykonuje się ją metodą chemiczno-termiczną w próbie alkoholowej.

Najważniejsze etapy produkcji mleka

Najważniejsze etapy produkcji mleka

Mleko musi spełniać wszystkie normy dotyczące jakości. Większość osób kupując je w sklepie, nie zdaje sobie sprawy z tego jak wygląda proces produkcji. W pierwszej kolejności krowy są dojone za pomocą dojarek elektrycznych lub ręcznie, ale ich mleko nie może trafić...

Jak badać mleko we własnym zakresie?

Jak badać mleko we własnym zakresie?

Czy warto badać mleko na własną rękę? Próbki surowego mleka mogą zostać zbadane przez wyspecjalizowane laboratoria lub przez specjalistów z Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Hodowcy, którym zależy na optymalizacji produkcji mogą również dokonywać...

Analizatory do mleka. Czym są I jak działają?

Analizatory do mleka. Czym są I jak działają?

Analizatory mleka do badania składu i wykrywania antybiotyków Analizatory mleka służą do wykonywania analiz jakościowych i badań przesiewowych w zakresie kilku kluczowych parametrów. Analizatory do mleka dzielą się na kilka rodzajów. Pierwsza grupa urządzeń...